Sebepřijetí, závislost a Iva Radulayová

Můj první video-rozhovor, který jsem natočila patří Ivě Radulayové. Iva ví, co říká. 🙂

Základem jakékoli závislosti je odmítnutí sebe samého- své vnitřní psychické i rozumové osoby. Dále pak i tělesné osoby. (vše většinou vzniká „utajeně“ v dětství)  Ono odmítnutí časem nastartuje snahu o sebe-poškození. (je to jakýsi zákon -„dotyčný se nemůže unést“, necítí se hodnotný…)

Sebepoškozování má mnoho podob. Často je vyjadřováno“pouze“ prostřednictvím myšlenky a zacyklených špatných pocitů. (Můžeme zde hovořit o závislosti na negativních pocitech a myšlenkách- – – toto je velký problém současného člověka……….)

„Touha žít je v každé osobě stejně silná jako touha se zlikvidovat. Záleží kam se přesměruje těžiště pomyslných vah“                                                                                                                         ( rozhovor s Pjérem la Šézem)

Tzv. ženské závislosti, které jsou spojené s přijímáním potravy – bulimie, anorexie (dále pak přejídání a závislost na sladkém ) jsou bezpodmínečně propojené s tělesnou schránkou- naprostým odmítnutím těla. Tím také, na hluší úrovni, odmítnutím života.

Opět zde musí nastoupit sebeláska, snaha o opětovné sebe-přijetí. Naprostou nutností je detoxikovat tělo.

„Můžete mít mysl jak chcete silnou, ale pokud máte zanesené a oslabené tělo, , nezmůžete nic!“                                                                                                                                                                 ( rozhovor s Pjérem la Šézem)

 

Změna může nastat jedině každodenním úsilím a zaměřenou pozorností.. Může nastat skrze každodenní tréning mysli a převracením svých pocitů, které pracují proti mě.  Na místě je stejný přístup, jaký používáme při vytrvalé touze naučit se cizí jazyk…

Co všechno obsahuje sebepřijetí- sebeláska? Jakou má vlastně podobu?

Iva v tom má zcela jasno.  Jedna z mnoha tváří aktivního vyjádření sebelásky a rušení jakékoli závislosti, má svou kotvu v uvědomění:                    „Uvědomění, že nemusím být přijatelný pro všechny! Nemusím být přijatelný pro ty ostatní ! Důležité je být přijatelný sám pro sebe.“       Nezbývá než souhlasit 🙂

Konec všem ochočeným hodným holčičkám a ochočeným hodným chlapečkům v Čechách!

 

 

Má práce, kterou neustále rozvíjím (na cestě jsou e-booky  Očisty těla , Proč jíst superpotraviny)

e-booky :

 3 důvody, proč se v dnešní době zaměřit na tělo a prevenci, která vede ke zdraví (zde najdete rozhovor s MUDr. Erbenem na téma homocystein)

Jak se zbavit závislosti na sladkém

Napsat komentář