OKO – do duše okno

Světlem těla je oko. Je-li tedy Tvé oko čisté, celé Tvé tělo bude mít světlo. (Matouš 6,22)

Ráda Vám představím jednu z velice jemných a zásadních technik promývání – čištění oka.

V tomto adventním čase, více než kdy jindy, zapalujeme svíčky a těšíme se z klidu a tepla, které tento malý plamínek poskytuje.

IMG_2778

Pokud jste ještě nikdy nezkusili „promýt své oči plamene svíčky“, je ten správný čas. Tato pradávná jogínská očista se nazývá – Trátaka. Je to tzv. psychosomatická hygiena zraku. Uvádí se, že zrak je velmi propojen s našim myšlením. Další komplikací ostřížího zraku mohou být přetížená játra- jak emočně, tak fyzicky.

 Jak tedy na Trátaku ? :

  • Umístněte hořící svíčku do úrovně svých očí asi 1 m od sebe. Plamen nesmí být velký a nesmí kmitat. Seďte se vzpřímenou páteří.
  • Seďte chvíli se zavřenýma očima a dýchejte.
  • Otevřete oči a upřete pohled na špičku plamene. Setrvejte v pohledu na plamen BEZ MRKNUTÍ OKA!!!! (jen tehdy může proběhnout řádná stimulace slzných kanálků a také udržíte nepřerušovaný tok pozornosti) Pokud jste toto pravidlo ještě nikdy neprozkoumali, může se Vám jevit jako něco, co nelze nikdy splnit ani vydržet.(je to otázka cviku..) Možná jste si nevšimli, že mrkáme neustále.
  • Jakmile začnou oči slzet, zavřete je. Oči neprotírejte rukama, nechte slzy stéci.- tyto slzy obsahují nečistoty, které byste vraceli zpět do Vašich víček. Se zavřenýma očima pozorujte vnitřní negativní obraz plamene svíčky na sítnici oka.
  • Uvedený postup opakujte (pokud to jde ) ještě několikrát.
  • Po této očistě oči opláchněte studenou vodou, zbavíte se nečistot a dostatečně je prokrvíte.
  • Při potřebě ozdravení zraku – zavřete oči a otáčejte jemně očními bulvami na obě strany. Vědomě uvolněte svaly kolem očí.

IMG_2779

Fyziologické účinky Trátaky jsou velice očividné. 🙂 Slzením a zvýšeným prokrvováním, které světelný zdroj podněcuje, se z očí vyplavují toxické substance, posiluje se zrak a také je prokázán léčivý vliv na některé oční vady – krátkozrakost, dalekozrakost, světloplachost, zánět spojivek… Touto technikou si můžete vypěstovat i vysokou citlivost zraku.

Z pohledu vnitřní psychické očisty je zásadní fakt, že si během nehybné, pravidelné Trátaky budete mnohem intenzivněji vědomi vlastních myšlenek a pocitových vln. Trátaka pomáhá zviditelnit a uvědomit si své duševní obsahy. Uvádí se, že Trátaka může pomoci vysunout z podvědomí znehybněná blokující psychická traumata…

Tradičně se uvádí, že pravidelná Trátaka pomáhá probouzet „božský zrak“ a „vnitřní světlo“. Oči získají schopnost vyřazovat vnitřní sílu. Vyprávějí se skazky o jogínech, kteří svým soustředěným pohledem dokážou zapálit list novin, rozbít skleněnou tabuli nebo znehybnit divoké zvíře. Upřený pohled mistra do očí žáka rovněž patří k tradičním způsobům zasvěcování.

Ráda si Trátakou napravuji zrak vždy, když cítím potřebu — po soustředěném retušování obrazů, chemickém čištění maleb nebo dlouhém koukání na monitor PC.  🙂

 PORTÉT- OŘÍZLÝ

:) Z mého depozitáře  :

Máte problém zbavit se nezdravého sladkého mlsání? Chtěli byste prožívat svobodu a potěšení ze svých sladkostí?  – zde je můj typ :

 Jak se zbavit závislosti na sladkém

Má práce, kterou neustále rozvíjím – e-booky zdarma :

+   3 důvody, proč se v dnešní době zaměřit na tělo a prevenci, která vede ke zdraví (zde najdete rozhovor s MUDr. Erbenem na téma homocystein)

+ Superpotraviny  Pro každodenní pevné zdraví!   (rozhovor s Ditou Křížkovou o superpotravinách)

 

Napsat komentář